Tuvan

2013-10-01

Vi har av Skanska Sverige AB fått i uppdrag att konstruera, tillverka och montera en stålstomme för containerförvaring på biogasen i Skellefteå.