Humanisthuset

2013-12-09

Vi har av Rekab Entreprenad AB I Umeå fått uppdraget att tillverka och montera stållstommen för ut- & omnyggnad av Humanisthuset på Umeå Universitet!
Storlek på stålstommen är ca 35 Ton