Granfors

2014-02-24

Vi har av Skanska Sverige AB fått uppdraget att leverera brobalkar för breddning av körbanan på Granfors kraftstation!
2 st balkar tillverkade av HEB 700 levereras fördiga inkl körbana!